Stichting
Collectieve
Beveiliging
Bedrijventerreinen
Barendrecht

 

Camerabewaking

 

Op diverse plaatsen op de industrieterreinen van Barendrecht zijn hangen camera’s. De camera infrastructuur is in opdracht van de CBBB in 2014 geheel vernieuwd. Het systeem is voorzien van  intelligent cameratoezicht waarmee verdachte bewegingen van voertuigen en personen worden geregistreerd. Dat betekent dat er in de meldkamer van Trigion een melding afgaat, zodra iemand zich op bepaalde tijden over een bepaalde lijn dan wel in een bepaald gebied begeeft. De observant van Trigion zal het video alarm uitvoering beoordelen en dit doet hij op basis van een foto en een video event filmpje. Op basis van hun interpretatie zal respectievelijk de Mobiele Surveillance of politie aangestuurd worden.

Video Content Analyse (Video intelligentie)

 

Slimme video software, geïntegreerd in de camerasystemen, interpreteren en analyseren de beschikbare beelden, die direct ook worden gelogd. Bij afwijkingen ten opzichte van de norm wordt opgeschaald naar professionele en speciaal opgeleide centralisten, die volgens vastgestelde protocollen werken.

 

De video alarmen worden beoordeeld en op basis van interpretatie wordt bepaald of aansturing van Mobiele Surveillance of politie noodzakelijk is. Mocht er sprake zijn van fysieke interventie is die op de bedrijventerreinen van Barendrecht altijd snel beschikbaar.

Live view

 

De beelden van de camera’s in het publieke domein en eventueel uw eigen camera’s worden actief uitgekeken op de meldkamer van Trigion Beveiliging. Met life view zijn deze beelden rechtstreeks en live door te zenden naar de toezichtsruimte van de regionale politiemeldkamer. Hierdoor kunnen zij de surveillant terplaatse zeer snel en accuraat op de hoogte stellen van de situatie.